Những Phím Tắt Trong Word 2016

Phím tắt cho phép bạn thực hiện các hành động chỉ bằng bàn phím mà nếu không bạn sẽ thực hiện bằng chuột. Nhiều người thấy rằng sử dụng bàn phím nhanh hơn sử dụng chuột vì bàn tay của họ đã được đặt phía trên bàn phím, nếu họ đang gõ văn bản.

Trở ngại lớn nhất để vượt qua trong việc sử dụng thành thạo các phím tắt Word là ghi nhớ chúng. Tuy nhiên, khi bạn biết họ, có lẽ bạn sẽ thấy rằng họ tăng tốc độ công việc của bạn rất nhiều.

Dưới đây là một số phím tắt được sử dụng phổ biến nhất mà bạn có thể sẽ muốn sử dụng hàng ngày. Có nhiều phím tắt khác có sẵn, nhưng tôi không muốn làm lộn xộn lựa chọn với các phím tắt mà bạn không thể sử dụng. Bạn cũng có thể tải xuống danh sách này ở định dạng PDF: Phím tắt Word 2016 .

Phím tắt Mục đích
Ctrl + Home Nhảy lên trên cùng của tài liệu
Ctrl + End Nhảy xuống cuối tài liệu
Ctrl + right arrow Chuyển sang từ tiếp theo
Ctrl + left arrow Chuyển đến từ trước
Ctrl + down arrow Chuyển đến đoạn tiếp theo
Ctrl + up arrow Chuyển đến đoạn trước
Home Nhảy đến đầu dòng
End Nhảy đến cuối dòng
Ctrl + c
Sao chép văn bản / đối tượng được chọn
Ctrl + v Dán văn bản / đối tượng đã sao chép
Ctrl + x Cắt văn bản / đối tượng đã chọn
Ctrl + w Đóng tài liệu
Ctrl + z
Hoàn tác thao tác cuối cùng
Ctrl + y Làm lại thao tác cuối cùng
Ctrl + s
Lưu tài liệu
F12 Lưu thành
Ctrl + n
Tạo một tài liệu mới
Ctrl + o
Mở một tài liệu
Ctrl + p In tài liệu
Alt Hiển thị các phím truy cập
Ctrl + f Tìm thấy
Alt + tab Thay thế giữa các cửa sổ đang mở
Shift + left arrow Chọn hoặc bỏ chọn một ký tự bên trái.
Shift + right arrow
Chọn hoặc bỏ chọn một ký tự bên phải.
Ctrl + shift + left arrow
Chọn hoặc bỏ chọn một từ bên trái
Ctrl + shift + right arrow
Chọn hoặc bỏ chọn một từ bên phải
Shift + end
Chọn từ con trỏ đến cuối mục
Shift + home
Chọn từ con trỏ đến đầu mục
Ctrl + b
Làm đậm văn bản đã chọn
Ctrl + u
Gạch chân văn bản được chọn
Ctrl + shift + w
Gạch chân các từ được chọn nhưng không phải khoảng trắng
Ctrl + shift + d Văn bản gạch chân đôi
Ctrl + i
Chọn chữ in nghiêng
Ctrl + shift + <
Giảm kích thước phông chữ của văn bản đã chọn theo một giá trị
Ctrl + shift + >
Tăng kích thước phông chữ của văn bản đã chọn theo một giá trị
Ctrl + g
Chuyển đến một trang, đánh dấu trang, chú thích, bảng, nhận xét, đồ họa hoặc vị trí khác
Alt + ctrl + m
Chèn bình luận
Ctrl + delete
Xóa một từ bên phải
Ctrl + backspace
Xóa một từ bên trái
Shift + enter
Chèn ngắt dòng
Ctrl + enter
Chèn ngắt trang
Alt + ctrl + c
Chèn một biểu tượng bản quyền
Alt + ctrl + t
Chèn ký hiệu nhãn hiệu
In a table: tab
Để nhảy đến ô tiếp theo trong bảng
In a table: shift + tab
Để nhảy đến ô trước trong bảng
Ctrl + shift + c
Sao chép định dạng từ văn bản
Ctrl + shift + v
Áp dụng định dạng sao chép vào văn bản
F1
Hiển thị trợ giúp
H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here