Tag Archives: sửa lỗi bản cập nhập win 1o

Hướng Dẫn Gỡ Cài Đặt Windows Update

Nếu máy tính của bạn bị lỗi sau khi bạn cài đặt bản cập nhật Windows, dưới đây là cách gỡ cài đặt bản đã cập nhập và quay lại phiên bản cũ hơn của hệ điều hành Windows 10 hoặc Windows 11. Các bản cập nhật Windows thường mang lại các bản sửa lỗi […]

H-TECH