Bưu Cục VNPost Quận Hoàn Kiếm

Để thuận tiện nhất cho việc giao dịch của quý khách hàng, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng các địa chỉ bưu cục tại quận hoàn kiếm hà nội.
Mã số:100000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Giao dịch Trung tâm
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39341709/ 1900 54 54 81 )

Mã số:110000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tràng Tiền
Địa chỉ:Sô´66, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38257166/ 1900 54 54 81 )

Mã số:110170
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Tràng Tiền
Địa chỉ:Sô´18C, Phố Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439340482/ 1900 54 54 81 )

Mã số:111770
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch 5
Địa chỉ:Sô´78, Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39844696/ 1900 54 54 81 )

Mã số:110050
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Hồng Hà
Địa chỉ:Sô´783, Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439327788/ 1900 54 54 81 )

Mã số:111300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Xuân
Địa chỉ:Sô´18, Phố Đồng Xuân, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39290931/ 1900 54 54 81 )

Mã số:110220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lương Văn Can
Địa chỉ:Sô´66, Phố Lương Văn Can, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38246161/ 1900 54 54 81 )

Mã số:111400
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hàng Cót
Địa chỉ:Sô´16D, Phố Phùng Hưng, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39281188/ 1900 54 54 81 )

Mã số:100100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quốc Tế
Địa chỉ:Sô´6, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438254503/ 1900 54 54 81 )

Mã số:100992
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 GD Đinh lễ
Địa chỉ:Sô´15, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438264389/ 1900 54 54 81 )

Mã số:110140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phát nhanh
Địa chỉ:Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439367746/ 1900 54 54 81 )

Mã số:110130
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm
Địa chỉ:Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39333355/ 1900 54 54 81 )

Mã số:110123
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đường thư Đại sứ – Phát nhanh
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Tràng Tiền
Địa chỉ:Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110126
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ban DVBC -Test2
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110128
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm 2
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02432669861/ 1900 54 54 81 )

Mã số:110133
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm 3
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:111100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Nam
Địa chỉ:Sô´22, Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38255162/ 1900 54 54 81 )

Mã số:111110
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ga Hà Nội
Địa chỉ:Sô´118, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:111000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tháp Hà Nội
Địa chỉ:Sô´49, Phố Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439393286/ 1900 54 54 81 )

Mã số:110430
Bưu cục:Đại lý bưu điện Công ty Tem
Địa chỉ:Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:100995
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 2
Địa chỉ:Sô´4, Phố Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:100990
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 1
Địa chỉ:Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:100991
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBCTW 1
Địa chỉ:Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439347863/ 1900 54 54 81 )

Mã số:100997
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí POST MART
Địa chỉ:Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110911
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Bạc
Địa chỉ:Sô´101, Phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:111515
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Buồm
Địa chỉ:Sô´28, Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110307
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Đào
Địa chỉ:Sô´1, Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110201
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Thư viện Quốc gia
Địa chỉ:Sô´31, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110401
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Công ty Tem
Địa chỉ:Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110402
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Hilton Opera
Địa chỉ:Sô´6, Phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110513
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Nguyễn Chế Nghĩa
Địa chỉ:Sô´4, Phố Nguyễn Chế Nghĩa, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:111670
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Hồng Hà
Địa chỉ:Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39328952/ 1900 54 54 81 )

Mã số:111413
Bưu cục:Bưu cục văn phòng In báo Quân Đội 1
Địa chỉ:Sô´1, Phố Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110124
Bưu cục:Bưu cục văn phòng PostMart
Địa chỉ:Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110125
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐ TP Hà Nội
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:110127
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐTT1
Địa chỉ:Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: / 1900 54 54 81 )
H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here