Bưu Cục VNPost Tây Hồ

Mã số:124260
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu đô thị Ciputra
Địa chỉ:Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ (ÐT: 024.37589058/ 1900 54 54 81 )

Mã số:124065
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Tây Hồ 2
Địa chỉ:Sô´36A/647, Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ (ÐT: 024.32668281/ 1900 54 54 81 )

Mã số:124255
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Hoàng Tôn
Địa chỉ:Sô´83, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:124600
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Thái
Địa chỉ:Sô´552, Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ (ÐT: 024.37591088 / 1900 54 54 81 )

Mã số:124700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Phụ
Địa chỉ:Sô´16A, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ (ÐT: 024.37152139 / 1900 54 54 81 )

Mã số:124066
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Âu Cơ
Địa chỉ:Sô´397, Đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ (ÐT: 024.32669080/ 1900 54 54 81 )

Mã số:124068
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lạc Long Quân
Địa chỉ:Sô´642, Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ (ÐT: / 1900 54 54 81 )
Thông tin thêm về bưu cục vnpost hoàn kiếm hà nội
H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here