Bưu Cục VNPost Long Biên

Mã số:125600
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sài Đồng
Địa chỉ:Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên (ÐT: 024.36740399/ 1900 545481 )

Mã số:125400
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đức Giang
Địa chỉ:Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: 024.38271466/ 1900 545481 )

Mã số:125490
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngô Gia Tự
Địa chỉ:Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: 02438274787/ 1900 545481 )

Mã số:126410
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KT Đức Giang
Địa chỉ:Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:126228
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Long Biên 2
Địa chỉ:Sô´26, Ngõ 53, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: 024.38271666/ 1900 545481 )

Mã số:125656
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Long Biên
Địa chỉ:Sô´26, Ngõ 53, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: 02438271555/ 1900 545481 )

Mã số:125000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Biên
Địa chỉ:Sô´366, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên (ÐT: 02438770123/ 1900 545481 )

Mã số:126100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lợi
Địa chỉ:Tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:126000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giang Biên
Địa chỉ:Tổ 1, Phường Giang Biên, Quận Long Biên (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:125900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Thanh
Địa chỉ:Tổ 10, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:126200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Bàn
Địa chỉ:Tổ 6, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên (ÐT: 024 38753736/ 1900 545481 )

Mã số:126300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Biên
Địa chỉ:Sô´Tổ 13 Trạm, Tổ 13, Phường Long Biên, Quận Long Biên (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:125700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cự Khối
Địa chỉ:Tổ 10, Phường Cự Khối, Quận Long Biên (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:125355
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khai thác Quốc tế Việt Nam
Địa chỉ:Sô´158, Ngõ 158, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:126414
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐTT5
Địa chỉ:Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: / 1900 545481 )
Thông tin về bưu cục vnpost thanh xuân hà nội
H-TECH

One thought on “Bưu Cục VNPost Long Biên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here