Bưu Cục VNPost Quận Thanh Xuân

Mã số:120000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Xuân
Địa chỉ:Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.38582505/1900 54 54 81)

Mã số:120080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Xuân
Địa chỉ:Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân (ÐT: 0243.557.1593/1900 54 54 81)

Mã số:120065
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Thanh Xuân 2
Địa chỉ:Sô´212, Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân (ÐT: 02432323633/1900 54 54 81)

Mã số:120066
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Xuân 2
Địa chỉ:Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân (ÐT: 0243.563.8373/1900 54 54 81)

Mã số:120700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khương Mai
Địa chỉ:Sô´185, Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.35651807/1900 54 54 81)

Mã số:120795
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Trọng Tấn
Địa chỉ:Sô´244a, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.32216097/1900 54 54 81)

Mã số:121100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phương Liệt
Địa chỉ:Sô´2/40, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân (ÐT: 1900 54 54 81)

Mã số:120120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khương Đình
Địa chỉ:Sô´20, Đường Khương Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân (ÐT: 0243.2252527/1900 54 54 81)

Mã số:120500
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Xuân Bắc
Địa chỉ:Dãy nhà C10, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.38545418/1900 54 54 81)

Mã số:121031
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bùi Xương Trạch
Địa chỉ:Sô´148, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.32216744/1900 54 54 81)

Mã số:120741
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đô thị Định Công
Địa chỉ:Sô´16, Ngõ 80, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân (ÐT: /1900 54 54 81)
Tìm hiểu thêm bưu cục vnpost đống đa, ngoài ra để tìm hiểu thêm về dịch vụ cho thuê ipad hà nội uy tín chất lượng của chúng tôi
H-TECH

One thought on “Bưu Cục VNPost Quận Thanh Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here