Bưu Cục VNPost Cầu Giấy

Mã số:122000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cầu Giấy
Địa chỉ:Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37675246/ 1900545481 )

Mã số:122080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Cầu Giấy
Địa chỉ:Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.376731421900545481 )

Mã số:122480
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Khánh Toàn
Địa chỉ:Sô´5, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.35410001/ 1900545481 )

Mã số:122772
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hoàng Sâm
Địa chỉ:Sô´8, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432123474/ 1900545481 )

Mã số:123070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Trung Yên
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.35625521/ 1900545481 )

Mã số:123080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 EMS Cầu Giấy
Địa chỉ:Sô´193, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432262446/ 1900545481 )

Mã số:123075
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL EMS
Địa chỉ:Sô´01, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 0437800157/ 1900545481 )

Mã số:123068
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Hòa
Địa chỉ:Đường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432242399/ 1900545481 )

Mã số:123071
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 EMS KHL Cầu Giấy
Địa chỉ:Sô´115, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02439912110/ 1900545481 )

Mã số:122320
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghĩa Tân
Địa chỉ:Sô´P100, Dãy nhà A15, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37912820/ 1900545481 )

Mã số:122300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Quốc Việt
Địa chỉ:Sô´393, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37915779/ 1900545481 )

Mã số:122913
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Doãn Kế Thiện
Địa chỉ:Sô´46, Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32262975/ 1900545481 )

Mã số:122158
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Cầu Giấy 2
Địa chỉ:Sô´6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32191319/ 1900545481 )

Mã số:122801
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mại
Địa chỉ:Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy (ÐT: / 1900545481 )

Mã số:123105
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ:Sô´136, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy (ÐT: / 1900545481 )

Mã số:122045
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Cầu Giấy
Địa chỉ:Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32123348/ 1900545481 )

Mã số:123069
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐTT3
Địa chỉ:Đường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: / 1900545481 )
Quý khách hàng có nhu cầu cung cấp thêm dịch vụ cho thuê laptop hcm hoặc cho thuê laptop đà nẵng hãy liên hệ ngay với đội ngũ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
H-TECH

One thought on “Bưu Cục VNPost Cầu Giấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here