Bưu Cục VNPost Sóc Sơn – Bưu Điện Sóc Sơn

Mã số:139000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sóc Sơn
Địa chỉ:Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024.38843317 / 1900 545481 )

Mã số:139018
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Sóc Sơn
Địa chỉ:Sô´31, Tổ 9, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Giã
Địa chỉ:Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438843560 / 1900 545481 )

Mã số:141400
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Trí
Địa chỉ:Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn (ÐT:024 35995358 / 1900 545481 )

Mã số:141300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Dân
Địa chỉ:Thôn Thanh Vân, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 042 35811373 / 1900 545481 )

Mã số:140900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Anh
Địa chỉ:Phố Kim Anh, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435811215 / 1900 545481 )

Mã số:140600
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phủ Lỗ
Địa chỉ:Khu Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438840301 / 1900 545481 )

Mã số:140700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nội Bài
Địa chỉ:Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438840063 / 1900 545481 )

Mã số:139040
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhà ga T2
Địa chỉ:Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhà ga T1
Địa chỉ:Sô´1, Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140715
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nội Bài TC (EMS)
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:100954
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC Ngoai Dich 2
Địa chỉ:Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Giang
Địa chỉ:Phố Thá, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851055 / 1900 545481 )

Mã số:141100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Long
Địa chỉ:Thôn Tiên Tảo, Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851404)

Mã số:139300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Minh
Địa chỉ:Khu Núi Đôi, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851556 / 1900 545481 )

Mã số:140300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Phú
Địa chỉ:Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851022 / 1900 545481 )

Mã số:140200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng
Địa chỉ:Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438855279 / 1900 545481 )

Mã số:140000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Kỳ
Địa chỉ:Thôn Phú Điền, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438855139 / 1900 545481 )

Mã số:139900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Sơn
Địa chỉ:Xóm Thanh Hoa, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438855444 / 1900 545481 )

Mã số:141500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn
Địa chỉ:Thôn Chấu, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438855019 / 1900 545481 )

Mã số:141401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Trí
Địa chỉ:Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435995029 / 1900 545481 )

Mã số:141000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Phú
Địa chỉ:Thôn Kinh Tế Mới Ban Tiện, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435990008 / 1900 545481 )

Mã số:139100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Dược
Địa chỉ:Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851159 / 1900 545481 )

Mã số:139800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiền Ninh
Địa chỉ:Thôn Nam Cương, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435811842 / 1900 545481 )

Mã số:141301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dân
Địa chỉ:Thôn Quán Mỹ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435810436 / 1900 545481 )

Mã số:139400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Hòa
Địa chỉ:Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851488 / 1900 545481 )

Mã số:139600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Đình
Địa chỉ:Thôn Lạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435820953 / 1900 545481 )

Mã số:139700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Tiến
Địa chỉ:Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435820610 / 1900 545481 )

Mã số:140901
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Xuân
Địa chỉ:Phố Thạch Lối, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435811145 / 1900 545481 )

Mã số:139500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Xuân
Địa chỉ:Thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438841526 / 1900 545481 )

Mã số:140500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Lũ
Địa chỉ:Thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438841578 / 1900 545481 )

Mã số:140601
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phủ Lỗ
Địa chỉ:Khu Đường 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435831034 / 1900 545481 )

Mã số:140800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cường
Địa chỉ:Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438865559 / 1900 545481 )

Mã số:140701
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Minh
Địa chỉ:Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438842577 / 1900 545481 )

Mã số:141200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thu
Địa chỉ:Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438841894 / 1900 545481 )

Mã số:139013
Bưu cục:Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn
Địa chỉ:Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:139014
Bưu cục:Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế
Địa chỉ:Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:139310
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trường Sơn
Địa chỉ:Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140815
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thái Bình Dương
Địa chỉ:Khu Sân Bay Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:141010
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD
Địa chỉ:Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:100915
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Hà Nội EMS QT
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140708
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc Tế đến
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140709
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn)
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140710
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn)
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140711
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho hải quan
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140712
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140713
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140714
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:100955
Bưu cục:Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Khai thác BCQT Miền Bắc
Địa chỉ:Thôn Tân Trại, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024.37682970 / 1900 545481 )

Mã số:139020
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn
Địa chỉ:Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024 38840248 / 1900 545481 )

Mã số:139205
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh
Địa chỉ:Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:139017
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Sóc Sơn
Địa chỉ:Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )
lắp đặt dịch vụ cho thuê máy tính hà nội uy tin chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo: 084 838 2222