Bưu Cục VNPost Sóc Sơn – Bưu Điện Sóc Sơn

Mã số:139000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sóc Sơn
Địa chỉ:Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024.38843317 / 1900 545481 )

Mã số:139018
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Sóc Sơn
Địa chỉ:Sô´31, Tổ 9, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Giã
Địa chỉ:Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438843560 / 1900 545481 )

Mã số:141400
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Trí
Địa chỉ:Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn (ÐT:024 35995358 / 1900 545481 )

Mã số:141300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Dân
Địa chỉ:Thôn Thanh Vân, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 042 35811373 / 1900 545481 )

Mã số:140900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Anh
Địa chỉ:Phố Kim Anh, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435811215 / 1900 545481 )

Mã số:140600
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phủ Lỗ
Địa chỉ:Khu Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438840301 / 1900 545481 )

Mã số:140700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nội Bài
Địa chỉ:Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438840063 / 1900 545481 )

Mã số:139040
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhà ga T2
Địa chỉ:Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhà ga T1
Địa chỉ:Sô´1, Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140715
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nội Bài TC (EMS)
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:100954
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC Ngoai Dich 2
Địa chỉ:Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Giang
Địa chỉ:Phố Thá, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851055 / 1900 545481 )

Mã số:141100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Long
Địa chỉ:Thôn Tiên Tảo, Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851404)

Mã số:139300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Minh
Địa chỉ:Khu Núi Đôi, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851556 / 1900 545481 )

Mã số:140300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Phú
Địa chỉ:Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851022 / 1900 545481 )

Mã số:140200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng
Địa chỉ:Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438855279 / 1900 545481 )

Mã số:140000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Kỳ
Địa chỉ:Thôn Phú Điền, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438855139 / 1900 545481 )

Mã số:139900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Sơn
Địa chỉ:Xóm Thanh Hoa, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438855444 / 1900 545481 )

Mã số:141500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn
Địa chỉ:Thôn Chấu, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438855019 / 1900 545481 )

Mã số:141401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Trí
Địa chỉ:Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435995029 / 1900 545481 )

Mã số:141000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Phú
Địa chỉ:Thôn Kinh Tế Mới Ban Tiện, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435990008 / 1900 545481 )

Mã số:139100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Dược
Địa chỉ:Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851159 / 1900 545481 )

Mã số:139800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiền Ninh
Địa chỉ:Thôn Nam Cương, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435811842 / 1900 545481 )

Mã số:141301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dân
Địa chỉ:Thôn Quán Mỹ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435810436 / 1900 545481 )

Mã số:139400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Hòa
Địa chỉ:Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438851488 / 1900 545481 )

Mã số:139600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Đình
Địa chỉ:Thôn Lạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435820953 / 1900 545481 )

Mã số:139700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Tiến
Địa chỉ:Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435820610 / 1900 545481 )

Mã số:140901
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Xuân
Địa chỉ:Phố Thạch Lối, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435811145 / 1900 545481 )

Mã số:139500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Xuân
Địa chỉ:Thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438841526 / 1900 545481 )

Mã số:140500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Lũ
Địa chỉ:Thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438841578 / 1900 545481 )

Mã số:140601
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phủ Lỗ
Địa chỉ:Khu Đường 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02435831034 / 1900 545481 )

Mã số:140800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cường
Địa chỉ:Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438865559 / 1900 545481 )

Mã số:140701
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Minh
Địa chỉ:Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438842577 / 1900 545481 )

Mã số:141200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thu
Địa chỉ:Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 02438841894 / 1900 545481 )

Mã số:139013
Bưu cục:Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn
Địa chỉ:Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:139014
Bưu cục:Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế
Địa chỉ:Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:139310
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trường Sơn
Địa chỉ:Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140815
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thái Bình Dương
Địa chỉ:Khu Sân Bay Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:141010
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD
Địa chỉ:Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:100915
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Hà Nội EMS QT
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140708
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc Tế đến
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140709
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn)
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140710
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn)
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140711
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho hải quan
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140712
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140713
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:140714
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:100955
Bưu cục:Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Khai thác BCQT Miền Bắc
Địa chỉ:Thôn Tân Trại, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024.37682970 / 1900 545481 )

Mã số:139020
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn
Địa chỉ:Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: 024 38840248 / 1900 545481 )

Mã số:139205
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh
Địa chỉ:Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:139017
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Sóc Sơn
Địa chỉ:Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn (ÐT: / 1900 545481 )
lắp đặt dịch vụ cho thuê máy tính hà nội uy tin chất lượng
H-TECH

One thought on “Bưu Cục VNPost Sóc Sơn – Bưu Điện Sóc Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here