Bưu Cục VNPost Mê Linh – Bưu Điện Mê Linh

Mã số:142000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mê Linh
Địa chỉ:Thôn Đại Bái, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh (ÐT: 024.38165777 / 1900 545481 )

Mã số:142219
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Quang Minh
Địa chỉ:Sô´Lô 46, Lô 1 đến 46, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh (ÐT: 024.38165018 / 1900 545481 )

Mã số:142240
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Mê Linh
Địa chỉ:Sô´49, Lô 1 đến 46, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438165018 / 1900 545481 )

Mã số:142080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạch Đà
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh (ÐT: 024.38164301 / 1900 545481 )

Mã số:142160
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tiền Phong
Địa chỉ:Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh (ÐT: 024 32127123 / 1900 545481 )

Mã số:142180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Hoa
Địa chỉ:Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438171373 / 1900 545481 )

Mã số:142001
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Thắng
Địa chỉ:Thôn Bạch Trữ, Xã Tiến Thắng, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438154188/ 1900 545481 )

Mã số:142110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lâm
Địa chỉ:Thôn Đức Hậu, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438154192 / 1900 545481 )

Mã số:142010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tự Lập
Địa chỉ:Thôn Phú Mỹ, Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438168967 / 1900 545481 )

Mã số:142030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Yên
Địa chỉ:Thôn Yên Nội, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438164719 / 1900 545481 )

Mã số:142020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Mạc
Địa chỉ:Thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438164525 / 1900 545481 )

Mã số:142070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Đồng
Địa chỉ:Thôn Tam Báo, Xã Tam Đồng , Huyện Mê Linh (ÐT: 02438164721 / 1900 545481 )

Mã số:142200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Minh
Địa chỉ:Thôn Gia Thượng, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438134115 / 1900 545481 )

Mã số:142060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chu Phan
Địa chỉ:Thôn Chu Phan, Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438164720 / 1900 545481 )

Mã số:142101
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Khê
Địa chỉ:Thôn Văn Quán, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438165675 / 1900 545481 )

Mã số:142140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mê Linh
Địa chỉ:Thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438165290 / 1900 545481 )

Mã số:142090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Kim
Địa chỉ:Thôn Hoàng Xá, Xã Hoàng Kim, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438165650 / 1900 545481 )

Mã số:142040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Thịnh
Địa chỉ:Thôn Thọ Lão, Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh (ÐT: 02438164649 / 1900 545481 )

Mã số:142150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tráng Việt
Địa chỉ:Thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt , Huyện Mê Linh (ÐT: 02438171373 / 1900 545481 )

Mã số:100910
Bưu cục:Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Vận chuyển Kho vận Miền Bắc
Địa chỉ:Lô 38E, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh (ÐT: 02437683639 / 1900 545481 )

Mã số:142229
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thị trấn Chi Đông
Địa chỉ:Phố Thị trấn Chi Đông, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:142230
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Mê Linh
Địa chỉ:Phố Thị trấn Chi Đông, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh (ÐT:  / 1900 545481 )
Những địa chỉ bưu cục vnpost lân cận như, bưu cục vnpost sóc sơn, bưu cục vnpost đông anh, ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm dịch vụ cho thuê laptop nha trang của chúng tôi
H-TECH

One thought on “Bưu Cục VNPost Mê Linh – Bưu Điện Mê Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here