Bưu Cục VNPost Đông Anh – Bưu Điện Đông Anh

Mã số:136000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đông Anh
Địa chỉ:Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh (ÐT: 024 39631666 / 1900 5454 81 )

Mã số:136020
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ga Đông Anh
Địa chỉ:Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.38832250/ 1900 5454 81 )

Mã số:136085
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Đông Anh
Địa chỉ:Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.38832232/ 1900 5454 81 )

Mã số:137313
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Hồng
Địa chỉ:Khu Cầu Lớn, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39517309/ 1900 5454 81 )

Mã số:136420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân Trì
Địa chỉ:Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.32959533/ 1900 5454 81 )

Mã số:138300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Thăng Long
Địa chỉ:Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39515363/ 1900 5454 81 )

Mã số:138324
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Đông Anh 2
Địa chỉ:Dãy nhà Thôn bầu, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39655935/ 1900 5454 81 )

Mã số:138000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bắc Thăng Long
Địa chỉ:Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.38810001/ 1900 5454 81 )

Mã số:137800
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lộc Hà
Địa chỉ:Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39611539/ 1900 5454 81 )

Mã số:136908
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Dâu
Địa chỉ:Thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39517306/ 1900 5454 81 )

Mã số:136200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Uy Nỗ
Địa chỉ:Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh (ÐT: 0818290883/ 1900 5454 81 )

Mã số:136700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hùng
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh (ÐT: 0386538002/ 1900 5454 81 )

Mã số:137700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dục Tú
Địa chỉ:Thôn Tiền, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh (ÐT: 0394758831/ 1900 5454 81 )

Mã số:137600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hà
Địa chỉ:Thôn Hà Lỗ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh (ÐT: 0964219290/ 1900 5454 81 )

Mã số:138401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hà
Địa chỉ:Thôn Hà Khê, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh (ÐT: 0966165254/ 1900 5454 81 )

Mã số:137501
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuỵ Lâm
Địa chỉ:Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh (ÐT: 024 39670575/ 1900 5454 81 )

Mã số:136600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Nộn
Địa chỉ:Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh (ÐT: 0914937419/ 1900 5454 81 )

Mã số:136500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyên Khê
Địa chỉ:Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh (ÐT: 0994870387/ 1900 5454 81 )

Mã số:137400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Hồng
Địa chỉ:Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh (ÐT: 0976066465/ 1900 5454 81 )

Mã số:137301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hồng
Địa chỉ:Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh (ÐT: 0944440321/ 1900 5454 81 )

Mã số:136300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Dương
Địa chỉ:Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh (ÐT: 0329912939/ 1900 5454 81 )

Mã số:136401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Nội
Địa chỉ:Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh (ÐT: 0982131982/ 1900 5454 81 )

Mã số:137200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Nỗ
Địa chỉ:Thôn Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh (ÐT: 0982812695/ 1900 5454 81 )

Mã số:138301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Chung
Địa chỉ:Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: 0915371471)

Mã số:138200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Mạch
Địa chỉ:Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh (ÐT: 0389171944)/ 1900 5454 81 )

Mã số:136800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Loa
Địa chỉ:Xóm Chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh (ÐT: 0943471111/ 1900 5454 81 )

Mã số:137100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc
Địa chỉ:Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh (ÐT: 0838504122/ 1900 5454 81 )

Mã số:138001
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Bối
Địa chỉ:Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh (ÐT: 0975351080/ 1900 5454 81 )

Mã số:138100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Võng La
Địa chỉ:Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh (ÐT: 0949908789/ 1900 5454 81 )

Mã số:137000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tàm Xá
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh (ÐT: 0988011397/ 1900 5454 81 )

Mã số:137900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hội
Địa chỉ:Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh (ÐT: 0978981879/ 1900 5454 81 )

Mã số:137801
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Lâm
Địa chỉ:Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh (ÐT: 0366479603/ 1900 5454 81 )

Mã số:136901
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Canh
Địa chỉ:Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh (ÐT: 0949924228/ 1900 5454 81 )

Mã số:138700
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 2 KT EMS Hà Nội hàng không trả về
Địa chỉ:Sô´KM số 1, Đường Võ Văn Kiệt, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: / 1900 5454 81 )

Mã số:100916
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT
Địa chỉ:Sô´km1, Đường Võ Văn Kiệt, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: 02439518764/ 1900 5454 81 )

Mã số:136086
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Đông Anh
Địa chỉ:Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh (ÐT: / 1900 5454 81 )
Địa điểm cho thuê laptop đà nẵng với nhiều laptop cấu hình cao
H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here