Bưu Cục VNPost Đông Anh – Bưu Điện Đông Anh

Mã số:136000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đông Anh
Địa chỉ:Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh (ÐT: 024 39631666 / 1900 5454 81 )

Mã số:136020
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ga Đông Anh
Địa chỉ:Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.38832250/ 1900 5454 81 )

Mã số:136085
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Đông Anh
Địa chỉ:Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.38832232/ 1900 5454 81 )

Mã số:137313
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Hồng
Địa chỉ:Khu Cầu Lớn, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39517309/ 1900 5454 81 )

Mã số:136420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân Trì
Địa chỉ:Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.32959533/ 1900 5454 81 )

Mã số:138300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Thăng Long
Địa chỉ:Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39515363/ 1900 5454 81 )

Mã số:138324
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Đông Anh 2
Địa chỉ:Dãy nhà Thôn bầu, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39655935/ 1900 5454 81 )

Mã số:138000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bắc Thăng Long
Địa chỉ:Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.38810001/ 1900 5454 81 )

Mã số:137800
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lộc Hà
Địa chỉ:Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39611539/ 1900 5454 81 )

Mã số:136908
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Dâu
Địa chỉ:Thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh (ÐT: 024.39517306/ 1900 5454 81 )

Mã số:136200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Uy Nỗ
Địa chỉ:Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh (ÐT: 0818290883/ 1900 5454 81 )

Mã số:136700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hùng
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh (ÐT: 0386538002/ 1900 5454 81 )

Mã số:137700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dục Tú
Địa chỉ:Thôn Tiền, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh (ÐT: 0394758831/ 1900 5454 81 )

Mã số:137600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hà
Địa chỉ:Thôn Hà Lỗ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh (ÐT: 0964219290/ 1900 5454 81 )

Mã số:138401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hà
Địa chỉ:Thôn Hà Khê, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh (ÐT: 0966165254/ 1900 5454 81 )

Mã số:137501
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuỵ Lâm
Địa chỉ:Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh (ÐT: 024 39670575/ 1900 5454 81 )

Mã số:136600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Nộn
Địa chỉ:Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh (ÐT: 0914937419/ 1900 5454 81 )

Mã số:136500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyên Khê
Địa chỉ:Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh (ÐT: 0994870387/ 1900 5454 81 )

Mã số:137400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Hồng
Địa chỉ:Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh (ÐT: 0976066465/ 1900 5454 81 )

Mã số:137301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hồng
Địa chỉ:Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh (ÐT: 0944440321/ 1900 5454 81 )

Mã số:136300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Dương
Địa chỉ:Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh (ÐT: 0329912939/ 1900 5454 81 )

Mã số:136401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Nội
Địa chỉ:Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh (ÐT: 0982131982/ 1900 5454 81 )

Mã số:137200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Nỗ
Địa chỉ:Thôn Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh (ÐT: 0982812695/ 1900 5454 81 )

Mã số:138301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Chung
Địa chỉ:Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: 0915371471)

Mã số:138200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Mạch
Địa chỉ:Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh (ÐT: 0389171944)/ 1900 5454 81 )

Mã số:136800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Loa
Địa chỉ:Xóm Chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh (ÐT: 0943471111/ 1900 5454 81 )

Mã số:137100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc
Địa chỉ:Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh (ÐT: 0838504122/ 1900 5454 81 )

Mã số:138001
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Bối
Địa chỉ:Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh (ÐT: 0975351080/ 1900 5454 81 )

Mã số:138100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Võng La
Địa chỉ:Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh (ÐT: 0949908789/ 1900 5454 81 )

Mã số:137000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tàm Xá
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh (ÐT: 0988011397/ 1900 5454 81 )

Mã số:137900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hội
Địa chỉ:Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh (ÐT: 0978981879/ 1900 5454 81 )

Mã số:137801
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Lâm
Địa chỉ:Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh (ÐT: 0366479603/ 1900 5454 81 )

Mã số:136901
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Canh
Địa chỉ:Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh (ÐT: 0949924228/ 1900 5454 81 )

Mã số:138700
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 2 KT EMS Hà Nội hàng không trả về
Địa chỉ:Sô´KM số 1, Đường Võ Văn Kiệt, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: / 1900 5454 81 )

Mã số:100916
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT
Địa chỉ:Sô´km1, Đường Võ Văn Kiệt, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh (ÐT: 02439518764/ 1900 5454 81 )

Mã số:136086
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Đông Anh
Địa chỉ:Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh (ÐT: / 1900 5454 81 )
Địa điểm cho thuê laptop đà nẵng với nhiều laptop cấu hình cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo: 084 838 2222