Xóa lịch lử duyệt web của tất cả các trình duyệt

Xóa lịch sử duyệt web của bạn sẽ xóa tất cả mật khẩu được lưu trữ, các trang web bạn đã truy cập và cookie lưu trữ thông tin để giữ cho bạn đăng nhập vào các khu vực yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.

Để xóa lịch sử duyệt web, nhấp vào trình duyệt thích hợp bên dưới và làm theo hướng dẫn.

trình duyệt web IE

Microsoft Edge

Safari

Mozilla Firefox

Google Chrome

H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here