Lỗi Thường Gặp Trên Máy Fax

Tổng hợp những lỗi thường mắc phải trên máy fax của các doanh nghiệp

 • Xác nhận số điện thoại.
 • Khi quay số 9 là cần thiết để thực hiện cuộc gọi điện thoại, có thể cũng cần quay số 9 để gửi fax.
 • Hãy thử fax đến máy fax khác nhau.
 • Có người fax máy của bạn.
 • Hãy chắc chắn rằng đó là dây điện thoại 4 đường chứ không phải dây điện thoại 2 đường.
day dien thoai đầy đủ 4 lõi
day dien thoai đầy đủ 4 lõ
 • Đảm bảo bạn đang cắm dây điện thoại trực tiếp từ tường vào máy FAX
day dien thoai cam trục tiep vào may fax
day dien thoai cam trục tiep vào may fax

 

 • Xóa mọi máy trả lời, máy thẻ tín dụng hoặc nhiều bộ lọc khỏi đường dây điện thoại và thử fax.

Xác minh loại đường và chế độ.

 • Chế độ Fax: Trả lời tất cả các cuộc gọi được thực hiện cho đường dây này (tốt cho đường dây chuyên dụng)
 • Chế độ điện thoại: Chỉ trả lời Fax nếu bạn nói với nó (bạn thực hiện việc này bằng cách nhấc máy cầm tay được nối trực tiếp trên máy fax và đảm bảo On Hook Dial được bật hoặc Có, và khi bạn bắt đầu nghe thấy âm báo, bạn nhấn nút bắt đầu trên Fax)
 • Chế độ Ans / Fax: Máy Fax sẽ theo dõi đường dây để xem đó có phải là âm Fax hay không, để biết có trả lời hay không, chế độ này sẽ không hoạt động nếu sử dụng Kết nối điện thoại nối tiếp.
 • DRPD (Phát hiện kiểu chuông đặc biệt): Phải được cài đặt bởi công ty điện thoại, về cơ bản Fax sẽ chỉ nhận nếu nhận được nhạc chuông mà nó đang tìm kiếm.
H-TECH

One thought on “Lỗi Thường Gặp Trên Máy Fax

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here