Cách Thay Đổi Nền Cho Văn Bản Word 2010

Thông thường các văn bản word 2010 tất cả đều có nền màu trắng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi một màu trang bằng màu khác, bài viết này, tôi sẽ nói về cách xử lý nó trong Word.

Thay Đổi Màu Nền Của Một Trang Trong  Word 2010

Có thể, không có cách trực tiếp nào để thay đổi màu của một trang thành khác với toàn bộ tài liệu, nhưng, bạn có thể sử dụng cách giải quyết sau đây để hoàn thành nó. Hãy làm như thế này:

1 . di chuyển đến trang của tài liệu mà bạn muốn thay đổi màu nền trang của nó, rồi bấm Insert > Shapes > Rectangle , xem ảnh chụp màn hình:

2 . Sau đó kéo chuột để vẽ một hình chữ nhật lớn vào trang word mà bạn cần thay đổi nền, trong tab Format , chọn một màu mà bạn muốn áp dụng cho trang bên dưới thả xuống Shape Fill , xem ảnh chụp màn hình:

3 . Và sau đó giữ hình chữ nhật được chọn, nhấp vào Format > Send Backward > Send Behind Text , xem ảnh chụp màn hình:

4 . Bây giờ, hình ảnh cuối cùng khi bạn đã thao tác thanh công sẽ như thế này, chúc các bạn thành công, nếu các bạn cần tham khảo thêm về hướng dẫn excell thì hãy click vào đường dẫn nhé

H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here