2 Cách Đơn Giản Để Chèn Biểu Tượng Ngôi Sao Trong Excel

Trong Excel, đôi khi, bạn có thể muốn chèn biểu tượng ngôi sao ★ trong các ô để đánh dấu là quan trọng. Ở đây bài viết này liệt kê 2 phương pháp đơn giản hàng đầu để chèn biểu tượng ngôi sao trong các ô Excel.

Phương Pháp A: Chèn Biểu Tượng Ngôi Sao Bằng Cách Sử Dụng Menu Biểu Tượng

Trong Excel, bạn có thể tìm và chèn biểu tượng ngôi sao trong menu Biểu tượng.

Bước 1: Bấm vào ô mà bạn muốn chèn biểu tượng ngôi sao, bấm Insert > Symbol.

Bước 2: Sau đó, trong hộp thoại Symbol trong danh sách thả xuống Font chọn Wingdings 2, sau đó kéo thanh cuộn để tìm biểu tượng ngôi sao bạn cần
Bước 3: Nhấp vào Insert , sau đó biểu tượng ngôi sao đã được chèn vào ô. Sau đó đóng menu Biểu tượng.

H-TECH

One thought on “2 Cách Đơn Giản Để Chèn Biểu Tượng Ngôi Sao Trong Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here