2 Cách Đơn Giản Để Chèn Biểu Tượng Ngôi Sao Trong Excel

Trong Excel, đôi khi, bạn có thể muốn chèn biểu tượng ngôi sao ★ trong các ô để đánh dấu là quan trọng. Ở đây bài viết này liệt kê 2 phương pháp đơn giản hàng đầu để chèn biểu tượng ngôi sao trong các ô Excel.

Phương Pháp A: Chèn Biểu Tượng Ngôi Sao Bằng Cách Sử Dụng Menu Biểu Tượng

Trong Excel, bạn có thể tìm và chèn biểu tượng ngôi sao trong menu Biểu tượng.

Bước 1: Bấm vào ô mà bạn muốn chèn biểu tượng ngôi sao, bấm Insert > Symbol.

Bước 2: Sau đó, trong hộp thoại Symbol trong danh sách thả xuống Font chọn Wingdings 2, sau đó kéo thanh cuộn để tìm biểu tượng ngôi sao bạn cần

Bước 3: Nhấp vào Insert , sau đó biểu tượng ngôi sao đã được chèn vào ô. Sau đó đóng menu Biểu tượng.

Trả lời