Bưu Cục VNPost Gia Lâm – Bưu Điện Gia Lâm

Những bưu cục vnpt post gia lâm hoặc bạn có thể tìm thêm những bưu cục lân cận như bưu cục vnpost long biên hà nội
Mã số:131000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gia Lâm
Địa chỉ:Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 024.38765444 /1900 5454 81 )

Mã số:131070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Gia Lâm
Địa chỉ:Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 024.38271666 /1900 5454 81 )

Mã số:132617
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ninh Hiệp
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:132200
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Viên
Địa chỉ:Sô´183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm (ÐT: 02438780456/1900 5454 81 )

Mã số:131913
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Sơn
Địa chỉ:Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:131220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đa Tốn
Địa chỉ:Khu Chợ Bún, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm (ÐT: 024.36741252/1900 5454 81 )

Mã số:131001
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trâu Quỳ
Địa chỉ:Thôn Đào Nguyễn, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0993247520/1900 5454 81 )

Mã số:131500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đặng Xá
Địa chỉ:Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:131600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thị
Địa chỉ:Thôn Tân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0917862261 /1900 5454 81 )

Mã số:132800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lệ Chi
Địa chỉ:Thôn Chi Nam, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0947181001 /1900 5454 81 )

Mã số:131400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Bi
Địa chỉ:Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0966518281 /1900 5454 81 )

Mã số:131800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Đổng
Địa chỉ:Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0936183506 /1900 5454 81 )

Mã số:132700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Mầu
Địa chỉ:Thôn Trung Màu, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0348362868 /1900 5454 81 )

Mã số:132500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Xuyên
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0983219482 /1900 5454 81 )

Mã số:133100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Hà
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:132400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thường
Địa chỉ:Thôn Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0973345597 /1900 5454 81 )

Mã số:131710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Quang
Địa chỉ:Thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0857275993 /1900 5454 81 )

Mã số:131300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Dư
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0943670417 /1900 5454 81 )

Mã số:132000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiêu Kỵ
Địa chỉ:Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0973037779 /1900 5454 81 )

Mã số:132100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bát Tràng
Địa chỉ:Xóm 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:132900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Lan
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0984717582/1900 5454 81 )

Mã số:133000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Đức
Địa chỉ:Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0326846824/1900 5454 81 )

Mã số:131514
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá
Địa chỉ:Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:132615
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:133107
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà
Địa chỉ:Sô´xóm Đình, Thôn Trung 1, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:132315
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên
Địa chỉ:Sô´ngõ 7, Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:131911
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Kim Sơn
Địa chỉ:Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:131118
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá
Địa chỉ:Đường 79, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )

Mã số:132114
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng
Địa chỉ:Sô´xóm 5, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm (ÐT: /1900 5454 81 )
H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here