Bưu Cục VNPost Nam Từ Liêm – Bưu Điện Nam Từ Liêm

Bản cập nhập mới nhất các bưu cục vnpost của quận nam từ liêm
Mã số:129000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cầu Diễn 2
Địa chỉ:Sô´149, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437645095/ 1900 545481 )

Mã số:129810
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổ Nhuế
Địa chỉ:Thôn Viên 1, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024 37552810)

Mã số:101006
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch Tân Xuân
Địa chỉ:Sô´1, Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437199095/ 1900 545481 )

Mã số:130500
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tài Chính
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 0243 8385954/ 1900 545481 )

Mã số:129100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thăng Long
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681913/ 1900 545481 )

Mã số:129140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 2
Địa chỉ:Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37870780/ 1900 545481 )

Mã số:129150
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 3
Địa chỉ:Thôn Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:130656
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Nguyễn Cơ Thạch
Địa chỉ:Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437633845/ 1900 545481 )

Mã số:129090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Nam Từ Liêm
Địa chỉ:Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37853333/ 1900 545481 )

Mã số:130657
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Nguyễn Cơ Thạch 1
Địa chỉ:Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02432878210/ 1900 545481 )

Mã số:100951
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ban DVBC -Test1
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:130658
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 EMS KHL Từ Liêm
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:130666
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dịch vụ số
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:130020
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Mỗ
Địa chỉ:Sô´522, Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm (ÐT:  02432272926/ 1900 545481 )

Mã số:130316
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phùng Khoang
Địa chỉ:Sô´16/67, Đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:130690
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Phương
Địa chỉ:Sô´171, Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32272925/ 1900 545481 )

Mã số:129731
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bưu điện Minh Khai
Địa chỉ:Thôn Ngoạ Long, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:129834
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thạc
Địa chỉ:Đường Cổ Nhuế, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:129301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Đỉnh
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024 38389613/ 1900 545481 )

Mã số:130501
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Ngạc
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024 38388499/ 1900 545481 )

Mã số:129900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thụy Phương
Địa chỉ:Thôn Đông Sen, Xã Thụy Phương, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024 38383240/ 1900 545481 )

Mã số:130200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Mạc
Địa chỉ:Xóm Cổng Cầu, Xã Liên Mạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 0376608390/ 1900 545481 )

Mã số:130400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Cát
Địa chỉ:Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 0356198888/ 1900 545481 )

Mã số:129629
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bưu điện Xuân Phương
Địa chỉ:Sô´129, Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02432272033/ 1900 545481 )

Mã số:130000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Mỗ
Địa chỉ:Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 0977846642/ 1900 545481 )

Mã số:130301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Văn
Địa chỉ:Thôn Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 0942448996/ 1900 545481 )

Mã số:100920
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 KTNT Hà Nội
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437682971/ 1900 545481 )

Mã số:100940
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 Bưu cục Khai thác Chuyển phát nhanh
Địa chỉ:Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.85853250/ 1900 545481 )

Mã số:101000
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 KT EMS Hà Nội nội tỉnh
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02439518761/ 1900 545481 )

Mã số:100930
Bưu cục:Bưu cục DataPost Data Post – HN
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437950713/ 1900 545481 )

Mã số:100956
Bưu cục:Bưu cục Ngoại dịch Bưu cục Ngoại dịch NB
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.35843324/ 1900 545481 )

Mã số:100960
Bưu cục:Bưu cục Tài Chính MOC Ngoại dịch
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:100961
Bưu cục:Bưu cục Tài Chính MOC Nội dịch
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:100959
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC – Hà Nội
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04 37681811)

Mã số:100958
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681813/ 1900 545481 )

Mã số:130660
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 1 Bưu cục phát Ngoại dịch
Địa chỉ:Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681817/ 1900 545481 )

Mã số:130315
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Trung chuyển nội tỉnh
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:100931
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Data Post – VP CÔNG TY
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02432006609/ 1900 545481 )

Mã số:130664
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐTT4
Địa chỉ:Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )

Mã số:130668
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Đối soát TCT
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: / 1900 545481 )
Bạn đang muốn sử dụng dịch vụ cho thuê laptop nhưng chưa biết thuê đơn vị nào uy tin chất lượng, hãy gọi ngay hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Tìm hiểu thêm về bưu cục vnpost hoàng mai hà nội
H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here