Bưu Cục VNPost Đan Phượng – Bưu Điện Đan Phượng

Mã số:153300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đan Phượng
Địa chỉ:Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng (ÐT: 024.33639514 / 1900 54 54 81 )

Mã số:153310
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Xe Phùng
Địa chỉ:Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:153327
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Đan Phượng
Địa chỉ:Sô´5, Phố Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng (ÐT: 02439588899/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153350
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hội
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thuý Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng (ÐT: 024.39993579/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153450
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thọ An
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Hải, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng (ÐT: 0946531275/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đan Hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng (ÐT: 02433631280/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Đình
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng (ÐT: 02433503348/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Mỗ
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đại Phú, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng (ÐT: 0988029467/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạ Mỗ
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hạ Mỗ, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng (ÐT: 0384770314/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Hà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bá Nội, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng (ÐT: 0982562677/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153424
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hồng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng (ÐT: 0975340016/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Xuân
Địa chỉ:Sô´0, Thôn ( Cụm Dân Cư Số 3 ), Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng (ÐT: 0854469089/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Châu
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 7, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng (ÐT: 0854469089/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tháp
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng (ÐT: / 1900 54 54 81 )

Mã số:153330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Phượng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tháp Thượng, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng (ÐT: 0983143408/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đoài, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng (ÐT: 02433631276/ 1900 54 54 81 )

Mã số:153440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Trung
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng (ÐT: 0358003396)

Mã số:153328
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Đan Phượng
Địa chỉ:Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng (ÐT: / 1900 54 54 81 )
Tìm chúng tôi trên google 
  • mã bưu điện đan phượng
  • tra mã vận đơn đan phượng
  • vnpt post đan phượng
  • tra cứu EMS đan phượng

Dịch vụ chúng tôi cung cấp thêm cho thuê laptop theo ngày để giúp các doanh nghiệp cũng như các nhà nghiên cứu có cơ hội thảo luận cùng nhau ở cả hai lĩnh vực nghiên cứu học thuật và thực trạng ứng dụng trong kinh doanh trong tiến trình cách mạng hóa này, Viện Du lịch đã tổ chức buổi hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Du lịch: Xu hướng và giải pháp đón đầu trước hội nhập ngành du lịch Việt Nam.

H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here