Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2019

Cho thuê máy tính xách tay, Laptop cho các sự kiện đào tạo

Nếu bạn được giao nhiệm vụ thiết lập một sự kiện đào tạo người dùng nội bộ tại công ty của bạn, bạn sẽ hiểu được sự nghiêm trọng của việc sắp xếp một hội thảo từ đầu. Khi hội thảo diễn ra nhanh chóng, không có nhiều phần khác nhau được đưa vào đào […]

H-TECH

Cho thuê máy tính xách tay (Laptop) vs Cho thuê máy tính để bàn

Cho dù bạn đang lên kế hoạch một cuộc họp kinh doanh ngoài công trường cho các giám đốc điều hành của công ty hoặc tổ chức một hội nghị trò chơi, bạn sẽ cần thuê máy tính cho những người tham dự của bạn để sử dụng trong sự kiện này. Bạn nên chọn […]

H-TECH