Cách đăng nhập vào phòng họp zoom tại nhà

Có một số cách để đăng nhập vào Phòng trực tuyến của bạn. Chủ tài khoản hoặc bất kỳ quản trị viên nào trên tài khoản phòng họp có thể đăng nhập vào Phòng họp bằng thông tin đăng nhập của riêng họ và chọn phòng nào để đăng nhập. Bạn cũng có thể tạo vai trò trong Quản lý vai trò để sử dụng đăng nhập email công việc của Phòng họp hoặc cho phép các thành viên tài khoản cụ thể đăng nhập vào Phòng họp.

Nếu bạn không muốn cung cấp cho người thiết lập thông tin đăng nhập Phòng họp cho tài khoản của mình, bạn có thể yêu cầu họ thiết lập Phòng họp bằng Mã kích hoạt. Mã này được tạo sau khi thiết lập Phòng họp trên cổng web và sẽ được gửi qua email cho người dùng đã tạo phòng và cũng có thể xem được trong cổng thông tin web. Mã kích hoạt hoạt động trong 10 ngày, sau đó Mã kích hoạt mới sẽ cần được tạo. Sử dụng Mã kích hoạt là lý tưởng khi người triển khai Phòng họp không phải là quản trị viên.

Điều kiện cơ bản để đăng nhập vào phòng zoom

  • Giấy phép phòng Zoom
  • Đặc quyền của chủ sở hữu hoặc quản trị viên trên Tài khoản thu phóng của bạn
  • Phòng thu phóng cho máy Mac phiên bản 5.0 trở lên
  • Ứng dụng Zoom Rooms cho iOS phiên bản 5.0 trở lên
  • Phòng họp cho PC Phiên bản 5.0 trở lên
  • Phòng họp cho Trình điều khiển Android phiên bản 5.0 trở lên

Đăng nhập với tư cách là Chủ sở hữu, Quản trị viên hoặc Người dùng

  1. Mở ứng dụng Zoom Rooms trên máy tính.
  2. Mở ứng dụng Zoom Rooms trên máy tính bảng Zoom Rooms Controller.
  3. Máy tính sẽ hiển thị mã ghép nối. Nhập mã này trên bộ điều khiển.

Trên phần mềm zoom, chạm vào Nhập mã kích hoạt . ( bôi đỏ )

Nhập Mã kích hoạt, được tìm thấy trên cổng thông tin web của bạn hoặc gửi qua email cho bạn.

Lưu ý: Nếu các thiết bị của Phòng thu phóng bị tách khỏi một Phòng thu cụ thể, bạn có thể sử dụng cùng mã kích hoạt để liên kết các thiết bị với phòng một lần nữa, miễn là mã kích hoạt vẫn được hiển thị trên web.

H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here