Cách Ghép Ảnh Vào Trong Word 2010

Chèn hình ảnh trong Word là cơ bản và rất đơn giản. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp hình ảnh trong Word, hợp nhất 2 hình ảnh thành 1 khung hình trong Word với một phương pháp không quá phức tạp. Thông thường bạn nghĩ để khâu ảnh, bạn cần phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp như Photoshop hoặc đơn giản là sử dụng Microsoft Paint để ghép ảnh. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không cần chỉnh sửa nhiều, chúng tôi cũng có thể ghép ảnh ngay trong Word. Bài viết sau đây sẽ chỉ cho bạn cách ghép ảnh trong Word.

1 Tạo Bảng Trong Word

Bước 1: Chúng tôi bấm vào Bảng và chọn một hình vuông để chỉ chèn một hình vuông trong bảng vào Word. Sau khi bạn đã tạo một ô, bấm vào bảng và nhấn Shift + Enter để tạo hai dòng liền kề trong bảng.

Bước 2: Tiếp theo, nhấp vào hàng đầu tiên trong bảng , sau đó nhấp vào nút Chèn và chọn Ảnh trong nhóm Minh họa để chèn ảnh vào bảng. Sau khi chèn hình ảnh đầu tiên, nhấp vào hàng thứ hai của bảng để chèn hình ảnh thứ hai vào bảng.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên cùng bên trái của bảng để tô sáng toàn bộ khung . Sau đó bấm Thiết kế, sau đó bấm Kiểu viền để thay đổi đường viền cho bảng.Hoặc cách nhanh hơn là nhấp vào Border và chọn All B Border là xong.

Bước 4:Nếu bạn muốn sử dụng thêm viền ảnh thì nhấp vào biểu tượng viền để thay đổi loại viền được sử dụng. Sau đó, nhấp vào Tất cả Biên giới để tạo đường viền.

Kết quả cuối cùng là bạn được cắt dán trong khung Word như được hiển thị.

2. Hợp nhất 2 hình ảnh thành 1 khung Word bằng Hộp văn bản

Bước 1:Đầu tiên chúng ta sẽ chèn Hộp văn bản vào Word. Bấm vào Hình dạng và sau đó chọn Hộp văn bản để chèn vào Word. Bấm vào bên trong Hộp văn bản, sau đó bấm Chèn trên thanh công cụ và chọn Ảnh để chèn ảnh. Hình ảnh được chèn vào khung sẽ tự động thay đổi kích thước của khung.

Bước 2: Sau đó cũng chèn hình ảnh động vật 2 vào Hộp văn bản . Kết quả 2 hình ảnh đã được khâu vào khung. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh kích thước hình ảnh nếu muốn.

Bước 3:Để thay đổi đường viền , bấm vào đường viền của đường viền Hộp văn bản. Tiếp theo, nhấp vào tab Định dạng và chọn kiểu trong phần Kiểu . Đường viền mới sau đó cũng được áp dụng cho hình ảnh.Cũng có thể được thay đổi thêm bằng cách chọn Shape Fill, Shape Outline hoặc Shape Effects.

Ngoài ra nếu bạn cần tìm địa chỉ thuê laptop hà nội uy tín hãy liên hệ với chúng tôi tại đây

 

H-TECH

One thought on “Cách Ghép Ảnh Vào Trong Word 2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here