Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

Cách vào BIOS trên PC/Laptop chạy Windows 10

Windows 10 cung cấp cho bạn rất nhiều tùy chọn để bạn có thể cấu hình trực tiếp trong hệ điều hành, nhưng trên mọi máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn , có một số cài đặt bạn chỉ có thể thay đổi trong BIOS (hệ thống nhập / xuất cơ bản). […]

H-TECH