Cho thuê thiết bị họp trực tuyến polycom group 700

 

Polycom Group 700 là dòng sản phẩm hội đủ các yếu tố công nghệ mới nhất hiện nay của hội nghị truyền hình. Group 700 được thiết kế cho các phònghội trường lớn lên đến hàng trăm người tham dự cuộc hội nghị. Khả năng tương thích nhiều camera, âm thanh, màn hình… giúp cho Group 700 là một sự khác biệt lớn.

  • People Video Resolution 1080p,
  • 60 fps from 1740 Kbps 1080p,
Cho thuê thiết bị họp trực tuyến polycom group 700