Category Archives: su co may tinh

Cách cài đặt phần mềm zoom họp trực tuyến tại nhà

Tổng quat Thiết bị Phòng Thu phóng được tối ưu hóa cho một người dùng trong môi trường làm việc tại nhà được coi là Phòng Thu phóng tại nhà (HZR) và có các cài đặt được đề xuất cụ thể. Một số cài đặt nhất định, như tạo màn hình lập lịch, không áp dụng […]

Hướng dẫn cài đặt tường lửa trên phần mềm họp trực tuyến zoom

Nếu Bộ điều khiển iPad và Phòng thu phóng của bạn nằm trên cùng một mạng WiFi nhưng vẫn không thể kết nối với nhau khi đăng nhập, vui lòng kiểm tra các mục sau trên bộ định tuyến hoặc tường lửa WiFi của bạn: Protocol: TCP Port: 9090 ZR iPad to ZR Protocol: UDP Port: 3478, 3479, 8801 […]