Category Archives: outlook

Ứng Dụng Outlook Trên ios, Android và trên trình duyệt khác

Outlook Di Động Microsoft Outlook cho iOS và Android : Đây là trình quản lý thông tin cá nhân di động hoạt động trên thiết bị di động, bao gồm cả thiết bị Android và iOS. Tương tự như Outlook cho Windows, Outlook Mobile cũng kết nối và sắp xếp tất cả trong một ứng […]

Cách Để Thêm Lời Nhắc Hàng Ngày / Hàng Tuần / Hàng Tháng / Hàng Năm Trong Outlook?

Microsoft Outlook sẽ tự động chặn một số tệp đính kèm mà nó phát hiện có khả năng không an toàn. Ví dụ: bạn của bạn đã gửi cho bạn tệp đính kèm của tệp .exe, khi bạn mở email qua Outlook, tệp đính kèm bị chặn và không hợp lệ và bạn chỉ có […]